Generator Font Tiktok ar-lein

Fe wnaethom godi mwy na 10,000 o ffontiau hardd i Tiktok. Mae'n rhaid i chi ysgrifennu unrhyw arysgrif neu destun yn unig, ac yna copïo a mewnosoder yr opsiwn rydych chi'n ei hoffi yn eich proffil Tiktok. Er enghraifft, defnyddiwch lysenw, statws, hetiau proffil, post neu sylw. Gallwch hefyd ddefnyddio ffontiau amrywiol - tanlinellu neu seimllyd, italig neu dan straen.

Generator Testun Ar-lein😍👻ⓢⓔⓔ ⓡⓔⓢⓤⓛⓣ 😎👑

Ffontiau Tiktok

Yn Tiktok, yn ogystal â rhwydweithiau cymdeithasol eraill sy'n canolbwyntio ar weledigaeth, mae dyluniad y cyfrif yn hollbwysig i adeiladu cynulleidfa. Gwnewch eich tudalen a swyddi yn fwy unigryw a'u dyrannu ar gefndir cyffredinol yn ddim llai pwysig na chreu fideo diddorol. Bydd yn helpu yn y ffontiau anarferol hyn i Tiktok, i ddefnyddio y gallwch ar-lein heb lawrlwytho'r cais.

Ffontiau anarferol a hardd ar gyfer tiktok

Gan ddefnyddio ffont hardd i Tiktok gyda chymysgeddau arbennig, gwen ac addurniadau eraill, bydd yn haws i hyrwyddo'r cyfrif, cynyddu nifer y tanysgrifwyr, sydd ei angen i gysylltu rhaglen ac enillion cyswllt.

Newid ac addurno testun mewn gwahanol ffontiau i Tiktok yn y rhannau canlynol o'r proffil:

 • Nick (enw);
 • Proffil Disgrifiad (Het, Bywgraffiad);
 • disgrifiad i'r swydd;
 • Sylwadau ar fideo defnyddwyr eraill.

I wneud hyn, gallwch ddefnyddio'r ffont ar gyfer tiktok yn Rwseg ac yn Saesneg. Y rhai hynny. Mewn ffont hardd hardd ar gyfer tiktok, cefnogi llythyrau Rwseg (Cyrilic) ac yn debyg, gan ganiatáu i chi gopïo'r llythyrau Saesneg (Lladin).

Er mwyn sefyll allan ar gefndir defnyddwyr eraill gan ddefnyddio'r testun safonol a gynigir gan y cais yn unig, gallwch ddewis gwahanol amrywiadau:

 • Ffont braster ar gyfer tiktok;
 • Testun crwn;
 • dwbl;
 • dan straen;
 • wedi'i danlinellu;
 • yn yr arddull Gothig;
 • Fel peiriant printiedig.

Bydd yn rhaid i chi ddefnyddio ffantasi a meddwl creadigol i gyfuno gytûn gwahanol elfennau o'r cyfrif gyda'i gilydd, addurnwch y proffil, ond i beidio â'i wneud yn rhy naryapy.

Sut i wneud ffont hardd?

I wneud ffont hardd yn Tiktok, hyd yn oed nid hyd yn oed lawrlwytho cais arbennig a chymryd gofod am ddim er cof am y ffôn clyfar, yna ei ddiweddaru, ac ati. Mae yna opsiwn llawer haws - mae'n wasanaeth ar-lein sy'n cynhyrchu arysgrifau gwreiddiol mewn gwahanol arddull yn uniongyrchol mewn porwr cyfrifiadur neu symudol.

Newidiwch y ffont yn Tiktok gan ddefnyddio'r generadur ar-lein yn bosibl yn haws ac yn gyflymach na thrwy'r cais. Digon:

 • Rhowch y testun i'r llinyn i gael ei newid;
 • dewis o dan yr opsiwn priodol o'r cynnig arfaethedig;
 • Copïwch y llinyn;
 • Mewnosodwch yn y maes a ddymunir yn y cais.

Felly, gallwch newid y ffont yn Tiktok yn y proffil (yn y pennawd, enw), yn ogystal ag mewn swyddi a sylwadau, gan dynnu sylw atynt yn erbyn cefndir y màs cyfan. Mae'r generadur yn cael ei wella drwy'r amser ac yn ychwanegu opsiynau ysgrifennu testun newydd.

Symbolau anarferol ar gyfer tiktok

Mwy i arallgyfeirio a steilio Mae'r cyfrif yn helpu symbolau prydferth i Tiktok, yn enwedig yn aml yn eu defnyddio ar gyfer llysenwau a chapiau. Os ydych chi'n gweld tudalennau a hyrwyddir o bersonoliaethau enwog, mae eu proffiliau o reidrwydd yn cynnwys rhywbeth arall ar wahân i'r testun safonol. Y symbol mwyaf poblogaidd yw tic yn Tiktok, y gellir ei gael trwy gopïo'r symbol yn unig.

Atgoffir y tic gan gyfrif wedi'i ddilysu, yn y drefn honno, mae'n denu defnyddwyr i'r Dudalen. Ond nid oes angen aros o gwbl tra bod miliwn o danysgrifwyr yn cael eu sgorio a bydd y cais yn ei roi os gallwch chi gopïo a gludo eich hun.

Gallwch hefyd ddefnyddio arwyddion eraill:

 • Symbolau lliw ar gyfer Nicks yn Tiktok;
 • yn nhrefn yr wyddor;
 • rhifol;
 • cromfachau a choma ar ffurf emoticons;
 • Smiley ac emodi.

Nifer y cymeriadau yn tiktok

Gan fod y rhwydwaith cymdeithasol yn cael ei anelu yn unig ar y cynnwys fideo, mae cyfyngiad symbol eithaf anhyblyg yn Tiktok. Felly, mae angen i chi ystyried faint o gymeriadau yn y Tiktok fydd yn ffitio'r swydd, cyn mynegi meddyliau hir.

Os caniatau swyddi ar fwy na 2000 o gymeriadau yn yr Instagram, mae Tiktok yn rhoi'r terfyn symbol yn unig 150. Yr un terfyn o gymeriadau ac yn Tiktok Sylwadau - ni fydd 150. Mae cariadon enwau hir a bywgraffiadau yn canfod, - dim ond 80 a roddir yn y Pennawd y proffil yn y symbolau Tiktok, ac am yr enw ac ar bob un o'r 20.

Yn ogystal â nifer y cymeriadau, mae yr un mor bwysig bod yr enw (llysenw) yn cyfateb i gynnwys ar y dudalen. Bydd hyn yn helpu i hyrwyddo a hyrwyddo cyfrif.

Emoji a hapus

Oherwydd y ffaith bod Tiktok yn gais Tsieineaidd, mae gwenu ac emoji ynddo hefyd yn wahanol i'r arferol. Ac ni allwch bob amser gasglu'r eicon a ddymunir yn gyflym i gyfleu holl gyflawnrwydd emosiynau. Yn ogystal, gyda diweddariad hwyr o'r cais, gall y set Smiley ddiflannu o gwbl.

Os ydych chi am ddefnyddio Standard Emoji ar gyfer Tiktok, gallwch ddefnyddio'r gwasanaeth ar-lein ar gyfer copïo. Mae angen i chi ddewis diddordeb y wên, mewnosodwch ef wrth ymyl y testun, a chopïwch y llinyn cyfan i'r tiktok maes dymunol. Yn y modd hwn, gallwch yn hawdd ychwanegu emoji at tiktok am enw, disgrifiadau o'r proffil, swyddi a sylwadau.

Yn ogystal â gosod emoticons doniol Tiktok, mae'n bosibl defnyddio sticeri ar y ffurf:

 • blodau;
 • anifeiliaid;
 • cynhyrchion;
 • priodoleddau chwaraeon;
 • baneri;
 • peiriannau, ac ati.

Gellir eu copïo i un neu ddefnyddio cyfuniad hardd o emoticons yn tiktok. Gyda'r set hon, gallwch gyfathrebu ag un llun o gwbl heb set destun.

Sut mae'n gweithio?

Mae'r gwasanaeth yn seiliedig ar gynhyrchu Glechs Unicode. Mae Unicode yn god cyffredinol sy'n cyfieithu cymeriadau o wahanol ieithoedd i farn safonol, yn ddealladwy i bron pob cais, gan gynnwys Tiktok.

Ni ddylai defnyddio Unicode Tiktok am Nick, Statws, Disgrifiadau o Swyddi a Sylwadau, boeni am y ffaith na fydd y ffont, gwên neu emoji yn cael ei arddangos yn iawn. Mae defnyddio Unicode Tiktok yn darparu'r un mapio mewn gwahanol borwyr ac ar wahanol ddyfeisiau.